Ote Orimattilan kaupungin tiedotteesta 3.12.2008

ORIMATTILAN KAUPUNKI

Kyläjohtokunnille

 

KYLÄJOHTOKUNTIEN VALINTA VUOSILLE 2009 - 2012

 

Kaupunginvaltuusto valitsee alkuvuonna 2009 uudet kyläjohtokunnat seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kyläjohtokuntien tehtävät on lueteltu Orimattilan kaupungin hallintosäännössä:

Kylä-/kaupunginosajohtokuntien tehtävänä on

1. tehdä esitys kaupungin talousarvioon ja investointisuunnitelma

2. laatia ja ylläpitää kylän/kaupunginosan oma kehittämissuunnitelma

3. tehdä kylän/kaupunginosan kehittämistä koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja

4. tukea kansalaistoimintaa yhteistyössä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa

5. suorittaa mmuissa johtosäännöissä kyläjohtokunnille mahdollisesti asetetut tehtävät

 

Kylä-/kaupunginosajohtikuntiin valitaan kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.

 

Kyläjohtokuntiin valinnassa pyydetään painottamaan henkilöiden aktiivisuutta kylän kehittämisessä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kyläjohtokunnissa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava  sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sensijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Käytännössä tasa-arvovaatimus tarkoittaa, että kyläjohtokunnissa on sekä miehiä että naisia kumpiakin kolme.

Kyläkokouksella on parhaat edellytykset arvioida ketä henkilöitä tulee valita kyläjohtokuntiin. Tämän vuoksi pyydetään tekemään ehdotus siten, että ehdotettavissa on vain kuusi henkilö ja heille varajäsenet.