Muut palvelut

MUUT PALVELUT:

Perhepäivähoitajat

Kirjastoauto

Luistelukenttä

Kylälatu 8+12 km

Latu koostuu kahdesta lenkistä, lähtöpiste koululta vähän matkaa Anttilantietä.
- kaakkoinen lenkki Köykkölään on noin 12 km
- itäisempi lenkki Laasiin noin 8 km
Reitillä ei ole vaativia nousuja tai laskuja.

Valaistu keskustaajama

Kuivannon tiehoitokunta

Pj. Antti Laurila puh. 0500  516 432

Siht. Juhani Varemo puh. 040 770 3290


Taksi

Antti Rosenlund puh. 0400479008 / 0405542526Kuivannon vesikuntaKoskusten vesikunta

Pj. Lassi Laurila puh.(03)763 2367